FORFATTERLINJA

Ønsker du å bli forfatter? Drømmer du om å skrive en roman? Lær å bygge historier og karakterer, utforsk din egen skrivestemme, møt forfattere og besøk forlag. Og se teksten din bli utgitt i bokform!

Forfatterlinja er stedet for «learning by doing. Du vil bli utfordret til å skrive alle mulige slags tekster. Samtidig vil du lære mer om selve håndverket. Du vil lære om karaktertegning, sceneoppbygging, plot, dialog, ulike sjangre og forfatterskap, og du vil bli bedre i stand til å se hva som fungererog hva som ikke fungerer i en tekst. Kort sagt: Du vil bli bedre til å skrive.

Vi lager to bøker med elevtekster, en til jul og en ved skoleslutt.

Vi drar på studietur til utlandet, besøker forlag i Oslo, og vi går på opplesningsarrangementer og får forfattere på besøk. De siste årene har vi blant andre hatt Frode Grytten, Ingvild Rishøi, Per Petterson og Tom Egeland innom klasserommet.

Hvis du har lyst til å gå på Forfatterlinja, kreves det bare en eneste ting: Du må ha lyst til å skrive.