ØKONOMI

Rock & metal (Skoleåret 2018/19)
Kost og losji
70.000

Fellesutgifter
12.700

Linjetugifter inkludert tur
21.000

Kostnad per år
103.700

Esport (Skoleåret 2018/19)
Kost og losji
70.000

Fellesutgifter
12.700

Linjetugifter inkludert tur
22.100

Kostnad per år
104.800

Film & Animasjon (Skoleåret 2018/19)
Kost og losji
70.000

Fellesutgifter
12.700

Linjetugifter inkludert tur
22.100

Kostnad per år
104.800

Creative Gaming (Skoleåret 2018/19)
Kost og losji
70.000

Fellesutgifter
12.700

Linjetugifter inkludert tur
23.100

Kostnad per år
105.800

Tegneserier & Illustrasjon (Skoleåret 2018/19)
Kost og losji
70.000

Fellesutgifter
12.700

Linjetugifter inkludert tur
21.000

Kostnad per år
103.700

Forfatter (Skoleåret 2018/19)
Kost og losji
70.000

Fellesutgifter
12.700

Linjetugifter inkludert tur
21.000

Kostnad per år
103.700