Korona høsten 2020

Korona høsten 2020

Koronasituasjonen skoleåret 20/21

Det er naturlig nok mange som har spørsmål rundt oppstarten av skoleåret 20/21, med tanke på situasjonen rundt covid-19 (korona) og smittevern. Vi ønsker å berolige våre kommende elever med at vi arbeider mot et ganske normalt skoleår, selv om vi selvsagt er nødt til å gjøre enkelte tilpasninger.

Alt tyder på at vi starter skoleåret som planlagt, altså 23. august 2020. Men dersom en elev er syk eller har nylig vært i kontakt med en covid 19-smittet person må skolestarten utsettes for eleven i opptil 14 dager. 

Vi vil legge enkelte begrensninger når det gjelder å invitere gjester til skolen. Vi vil også oppfordre elevene til å holde seg mest mulig på skoleområdet, og ikke reise bort i helgene og lignende.

Når det gjelder utenlandsturer så forsøker vi å legge de til vårparten, da det er mer sannsynlig at smittesituasjonen har forbedret seg og at reiserestriksjoner er opphevet. Vi reiser selvsagt ikke uten klarsignal fra myndighetene om at det er forsvarlig. 

Vi kommer til å ha et høyt fokus på smittevern, renhold og hygiene gjennom hele skoleåret, og elevene får opplæring i dette ved skolestart. Det vil bli avsatt egne lokaler til elever som viser symptomer på smitte, eller blir syke.

Vi følger rådene fra Folkehelseinstituttet, og har et tett samarbeid med kommuneoverlegen. Vi er sikre på at vi skal få et trygt og fint skoleår sammen!

Om du har spørsmål så kan du kontakte vår internatleder Marianne Hellebø på 31 90 96 97 eller internatleder@buskerud.fhs.no.  Om du ønsker mer informasjon om covid-19 og koronaviruset kan du besøke https://helsenorge.no/koronavirus.