Koronainformasjon

Alle Norges folkehøgskoler driftes som normalt under pandemien, med egne smittevernstiltak. Her følger informasjon om hvordan Buskerud Folkehøgskole ivaretar smittevernet for skoleåret 21/22. 

Nasjonale og lokale retningslinjer
Vi følger nøye med på råd og tiltak som gjøres nasjonalt og lokalt. Vi følger til enhver tid de råd som gjelder, og vi samarbeider med kommunelege, lokale helsemyndigheter og Folkehøgskolekontoret. Vi har lokal smittevernsveileder tilpasset vår skole. 

Før ankomst
Alle elever oppfordres til å teste seg før ankomst. Elever og reisefølge skal være friske ved ankomst til skolen. Reisefølge har dessverre ikke adgang inn i bygningene, og åpningsseremonien er kun for elever og ansatte.

Innslusing
Ved oppstart av skoleåret “sluser” vi elevene inn over en 10 dagers periode. Det betyr blant annet at elevene skal holde avstand til hverandre i undervisning og fritid. Undervisning foregår linjevis. Elevene spiser sammen med sin egen internatgang og får faste plasser i spisesalen. Vi har selvfølgelig økt renhold i innslusing. Det skilles ikke mellom vaksinerte og ikke-vaksinerte i innslusing, og i svært liten grad resten av skoleåret.

Alle elever som én kohort
Når innslusingen er gjennomført, kan elevgruppen slås sammen til én kohort. Det betyr at de anses som én husstand, og derfor kan være nær hverandre på samme måte som en familie. De ansatte er ikke del av denne kohorten og må holde avstand gjennom hele skoleåret.

Ved sykdom og mistanke om smitte
Dersom en elev blir syk eller mistenker smitte, plasseres denne eleven i “karantenehuset”, en egen bolig på skolens område. Legevakten i Kongsberg er nærmeste teststasjon, og disse konsulteres alltid ved sykdom. 

Vaksinering
Alle folkehøgskoleelever tilbys dose 1 og/eller dose 2 på sitt studiested. Elevene oppfordres likevel til å ta dose 1 før skolestart. Vaksinering er frivillig.

Studieturer
Vi planlegger for både innenlands og utenlands studieturer, men med forbehold om nasjonale og lokale reiseråd. Ved utenlands studieturer kan det være et krav at alle reisende er vaksinerte.

Alle kommende elever har fått tilsendt informasjon om smittevern på e-post. Ta gjerne kontakt om du lurer på mer rundt skolens smittevernstiltak.