Koronainformasjon

Koronainformasjon
Alle Norges folkehøgskoler driftes som normalt under pandemien, med egne smittevernstiltak. Her følger informasjon om hvordan Buskerud Folkehøgskole drifter skoleåret 20/21. Vi planlegger for lignende drift kommende skoleår.


Nasjonale og lokale retningslinjer
Vi følger nøye med på råd og tiltak som gjøres nasjonalt og lokalt. Vi følger til enhver tid de råd som gjelder, og vi samarbeider med kommunelege, lokale helsemyndigheter og Folkehøgskolekontoret. Vi har lokal smittevernsveileder spesielt tilpasset vår skole. 


Innslusing
Ved oppstart av skoleåret, og etter alle ferier, “sluser” vi elevene tilbake til internatet over en 10 dagers periode. Det betyr blant annet at elevene skal holde holde avstand til hverandre i undervisning og fritid, også sin egen romkamerat i den grad det er mulig. All undervisning foregår linjevis. Elevene spiser sammen med sin egen internatgang og får faste plasser i spisesalen. Alle ansatte bruker munnbind. Vi har selvfølgelig økt renhold i innslusing.


Alle elever som én kohort
Når innslusingen er gjennomført, kan elevgruppen slås sammen til én kohort. Det betyr at de anses som én husstand, og derfor kan være nær hverandre på samme måte som en familie. De ansatte er ikke del av denne kohorten og må holde avstand gjennom hele skoleåret.


Ved sykdom og mistanke om smitte
Dersom en elev blir syk eller mistenker smitte, plasseres denne eleven i “karantenehuset”, en egen bolig på skolens område. Legevakten i Kongsberg er nærmeste teststasjon, og disse konsulteres alltid ved sykdom. 

Ta gjerne kontakt om du lurer på mer rundt skolens smittevernstiltak.