Vil du leie Heimtun?

Fra 17.mai til 20.august leier skolen ut til store og små grupper av alle slag. Vi har godt kjøkken og vakkert uteområde, i tillegg til en flott scene og klasserom av forskjellig størrelse. Prisene er inkludert mva. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Her står det et koselig sitat over to linjer.

Eiker scene

Eiker Scene tilhører Buskerud Folkehøgskole, og er den beste konsert- og teatersalen i kommunen og i regionen, med plass til 250 personer i amfi.

Salen ble åpnet i april 2007 og brukes til konserter, foredrag, filmvisninger, teater og annet. Alle Buskerud Folkehøgskoles festivaler holdes i Eiker Scene, i tillegg til huskonserter med elever fra valgfaget Vokal og fra Rock & Metal-linja. Ungdommens kulturmønstring finner også sted her.

Foajéen brukes ofte som utstillingslokale, og her er dessuten mulig å servere forfriskninger.

Scenen er dimensjonert etter Riksteaterets krav. Lyd- og lysutstyr er topp moderne og salen har et nytt Yamaha-flygel. Eiker Scene har status som lokalt kulturbygg og har fått økonomisk tilskudd fra Buskerud fylkeskommune.

I tilknytning til Eiker Scene ligger tre lydisolerte øvingsrom for musikere. Eiker Scene eies og driftes av Buskerud Folkehøgskole.